Entrades

LIMNOS denúncia una nova estassada al front d’Estany i reclama la creació del Parc Natural de l’Estany de Banyoles

Des de l’associació Limnos hem vist amb sorpresa i disgust una nova estassada efectuada al front d’Estany (des de la pesquera Gayolà a la Pesquera Llinàs –Padró) que ha destruït una àmplia zona de balca i nenúfars, fent desaparèixer el microhàbitat preferit per un ocell emblemàtic del nostre estany com és la polla d’aigua. Diverses parelles d’aquesta espècie havien criat aquesta primavera i hi vivien entre dotze i quinze exemplars que, amb motiu de la incompressible estassada, s’han vist sense refugi i han marxat.

1. Tram de Gayolà a Llinàs-Padró_1

Durant uns dies, els usuaris i les usuàries del front d’Estany han pogut veure, al capvespre, com diversos exemplars joves de polla d’aigua es bellugaven desesperadament per la zona buscant un aixopluc, ja inexistent, per passar la nit.  A la zona estassada també hi pot criar  la fotja, el balquer o el martinet menut. Quan es va fer l’estassada estaríem fora de l’època principal de cria però també és cert que,  si cal fer aquestes accions, és millor fer-les a l’hivern. Entenem que potser és adequada una estassada da tant en tant (cada certs anys 3, 5 …) perquè sinó la balca es fa molt densa, queda massa matèria orgànica acumulada any rera any que acaba colmatant el terreny i es genera un hàbitat menys bo per la nidificació per a la fauna. El que no cal fer és estassar cada any, i ens atreviríem a recomanar que es deixessin illetes o zones de refugi.

 

Des de LIMNOS hem esperat alguna explicació pública per part de l’Ajuntament de Banyoles  o del Consorci de l’Estany respecte al motiu de la incomprensible estassada en aquest tram i no s’ha produït. Hem interpretat que no formava part de cap pla de gestió o planejament i que probablement ha respòs a criteris exclusivament polítics i dirigits únicament a eliminar vegetació, obviant els més elementals criteris de sentit comú que esperàvem que fossin considerats en la gestió de l’Estany. Hem de recordar que ja hi ha altres trams d’Estany lliures de vegetació, i per tant, de fauna.

Tampoc entenem que, mentre aquestes instàncies fan esforços per la reintroducció d’espècies de fauna autóctona (mamífers com la llúdriga, rèptils com la tortuga d’estany, mol·luscs com les nàiades, peixos com les anguiles, etc.) al mateix temps es permetin actuacions que perjudiquen greument altres espècies. No es pot comprendre aquesta incoherència, aquesta manca de sensibilitat ambiental en les actuacions sobre l’entorn.

Estem molt sorpresos per aquesta actuació, que ens sembla, que no van més enllà de la finalitat d’aconseguir uns marges de l’Estany completament nets, lliures de qualsevol vegetació i destorb visual. Seria d’esperar que els gestors fossin capaços d’aplicar criteris tècnics i de gestió en actuacions com l’estassada. També seria bo que dediquessin esforços a realitzar accions pedagògiques per explicar aquest tema a la població amb arguments adequats, i per aconseguir transmetre que la bellesa de l’Estany radica en el fet que es tracta d’un espai natural que cal divulgar, conservar, i protegir una vegetació, que és  necessària.

Tot plegat demostra, una vegada més, la urgent necessitat de crear una figura de protecció real i efectiva com el Parc Natural de l’Estany de Banyoles que eviti aquestes actuacions fora de lloc, fora de temps i sense cap sentit.