Entrades

El projecte Rewilding Europe. L’article de l’ham del maig 2013

El 28 de juny de 2011 s’establia a Holanda una fundació anomenada Rewilding Europe, a través de la qual es finançaria un programa amb el mateix nom. Aquesta iniciativa té com a objectiu recuperar àrees naturals que s’utilitzaven per activitats humanes, principalment l’agricultura i la ramaderia, però que actualment estan abandonades. S’intenta, doncs, tornar a la natura unes terres que l’home ja no utilitza, i ajudar a la fauna i flora pròpia de l’ecosistema a reintegrar-s’hi. El projecte sorgeix com a solució a un problema que s’està donant a qualsevol part d’Europa: l’abandonament de terres de pastures. Es calcula que cada any aproximadament 1 milió d’hectàrees de terreny són deixades pels seus cuidadors, que moltes vegades renuncien a la vida agrària per viure a la ciutat.

logo-rewildingeurope-small

Rewilding Europe defensa que una gran part de la biodiversitat europea, a la vora de la meitat de les nostres espècies, està lligada a espais oberts o semioberts, i que els grans herbívors que pasturaven antigament aquests prats estan ara en un greu declivi. Així, es promourà especialment la recuperació de les poblacions de bisó, cérvol, bòvids i cavalls salvatges, etc. però també de la resta d’espècies animals i vegetals que pertanyin originalment a l’ecosistema en qüestió, ajudant-se amb reintroduccions quan sigui necessari.

Els objectius principals d’aquest projecte són recuperar un total de un milió d’hectàrees de terres salvatges per l’any 2020, separant-les en 10 regions diferents i representatives dels diversos ecosistemes europeus. Per aquest 2013, es va fixar el tractament de les 5 primeres zones, una de les quals trobem prop nostre: una àrea estepària de l’oest de la península Ibèrica, compartida per Portugal i Espanya. En aquest terreny s’estan restablint les pastures dels grans bòvids (ja s’ha aconseguit un primer centre de cria de tauros, el parent més proper des antics urs), i es pretén ajudar a créixer les poblacions d’espècies endèmiques com l’àguila imperial ibèrica i el linx ibèric, i la seva presa predilecta, el conill europeu, totes tres espècies que han sofert un declivi molt important durant l’últim segle i que tot just comencen a recuperar-se.

La ideologia i metodologia d’aquesta fantàstica iniciativa, però, van més enllà: Rewilding Europe creu fermament en el turisme natural, i destaquen que l’índex de facturació d’aquest tipus de turisme està augmentant tres vegades més que el del convencional. Per tant, creant aquests espais no es vol allunyar la naturalesa de l’home, sinó apropar-los més i beneficiar-ne les dues parts. Pretén, a partir de processos de custòdia de terrenys i de finançament de nous negocis (s’està treballant amb altes institucions per aconseguir més pressupost per aquest objectiu), ajudar als habitants de cada zona aportant llocs de treball i l’arribada de turisme natualista. Així, el projecte busca una gradació en la naturalització dels terrenys, on el centre és més verge que els voltants, unes zones de transició que podran acollir activitats humanes. A més, es valen de la creació de corredors ecològics per ajuntar diverses terres de més valor naturalístic, donant continuïtat a aquests espais.

Des de LIMNOS recolzem aquesta iniciativa i desitgem que tingui un bon èxit, demostrant així que defensar i conservar el patrimoni natural no és en absolut una tasca que impossibiliti la presència humana ni les seves activitats.