Entrades

La Generalitat de Catalunya deu prop d’1.400.000 € a 38 entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSAcat)

Una part d’aquest deute és a Limnos.

– El deute més alt correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES): prop de 985.000 euros a 38 entitats del TSAcat.

– Aquests imports pendents de pagament, els quals s’allarguen en el temps, han obligat les entitats a generar deute per fer front a la situació.

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) ha realitzat un estudi durant el 1r trimestre del 2014 per a conèixer l’endeutament que tenen les diferents administracions amb les entitats ambientals i com això repercuteix en el Tercer Sector Ambiental (TSAcat). Aquest estudi permet veure l’evolució del deute en relació a l’elaborat el 1r trimestre del 2013.

Recollida i analitzada la informació, volem denunciar que la Generalitat de Catalunya té un deute pendent de pagament d’1.346.000 euros amb el TSAcat, del qual, el 73,24% (prop de 985.000 euros) correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES).

Del total del deute, el 92,3% prové de subvencions atorgades entre el 2012 i 2013, i el 7,7% a factures dels mateixos anys. Cal recordar que el pagament de les subvencions no està sotmès a les obligacions del Real Decret-Llei de mesures urgents contra la Morositat[1], la qual cosa incrementa les incerteses sobre les previsions de liquidació. No obstant, aquestes incerteses també afecten les factures, terminis i condicions que sí que estan sotmeses a les prescripcions del Real Decret-Llei. Aquests imports pendents de pagament, els quals s’allarguen en el temps, ha obligat a les entitats a generar deute per fer front a la situació. El deute contret per les entitats que han participat en l’estudi és de 516.653 euros (prop del 40% del deute).

Els retards en els pagaments d’obligacions contretes per l’administració i la necessitat que les entitats assumeixin el cost del finançament com a despesa pròpia (una forquilla del 7 al 21% de l’import pendent) està provocant tensions de liquiditat en diverses entitats. Si bé una part de les factures han estat pagades el passat 20 de febrer a través del Fons de Liquiditat Autonòmica i que el Departament de Territori i Sostenibilitat està informant que entre finals de març i finals de maig es liquidaran els deutes dels exercicis 2011 i 2012 (prop de 450.000 euros), la injecció de liquiditat no resol els problemes de fons: l’incompliment dels compromisos de pagament converteix informalment les entitats del TSAcat en entitats financeres al servei de la Generalitat a un interès immillorable: el 0%.

Fins a data d’avui el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya no ha estat capaç de donar-nos a conèixer els criteris per la programació del pagament del deute: la dinàmica actual apunta a escenaris de liquidacions a 2 i 3 anys vista. Aquesta previsió incerta comporta l’increment dels costos de finançament, més enllà de la incidència estructural i pressupostària en les entitats, i més enllà que pot impossibilitar l’accés de les entitats a les properes convocatòries públiques de subvencions emmarcades en el Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental.

Aquestes incerteses en les terminis de pagament, denunciades pel TSAcat en els seus contactes amb l’administració, coincideixen amb les males pràctiques de la mateix administració recollides en l’informe anual al Parlament de Catalunya del Síndic de Greuges.

L’o3sac considera que aquest no és un escenari acceptable per al conjunt de les entitats ambientals catalanes. És per això que des de l’o3sac seguim treballant amb la Generalitat de Catalunya per aconseguir la immediata i completa liquidació dels pagaments pendents a les entitats o, en el cas que sigui necessari, establir mecanismes de cobrament dels ajuts atorgats en terminis raonables i manejables per a les tresoreries de les entitats.

Barcelona, 17 de març de 2014

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya