Entrades

Sense les abelles, hi ha futur? L’Article de l’ham del Juliol 2013

Els últims anys s’han estat detectant mortalitats massives d’abelles arreu del planeta, així com una disminució de fins el 90% dels exemplars en explotacions d’apicultors. El tema podria semblar banal, no són més que simples abelles, però el seu paper dins els funcionament dels ecosistemes, concretament en el cicle vital de les plantes els confereix una importància molt més rellevant del que podria semblar a primera vista. Les abelles ajuden a pol•linitzar cultius econòmicament importants com pomeres i ametllers. Es considera que aporten una contribució anual de 22.000 milions d’euros a l’agricultura europea cada any. De les 100 especies de conreus que proporcionen el 90 % dels aliments, més de 70 estan pol•linitzats per les abelles.

save_bees
Hi ha una frase d’Albert Einstein que ja deia: “Si les abelles desapareixessin de la superfície del planeta, llavors l’home només tindria 4 anys de vida. Sense abelles, no hi ha pol•linització, no hi ha més plantes, ni més animals, res més”. Potser massa exagerat però el tema no es de broma, doncs ha obligat a Agencies Europees i nord-americanes a estudiar seriosament mesures per protegir aquestes espècies. Els efectes que observen els apicultors són una disminució del nombre d’abelles per rusc, la mort prematura de l’abella, sempre lluny del mateix rusc, una disminució de la posta de la reina i la reducció del vigor dels exemplars augmentant les malalties infeccioses.
Darrera aquesta problemàtica hi ha moltes hipòtesis. Des d’una patologia nova, concretament un microbi infecciós causant de diarrees, un paràsit, els efectes dels pesticides neurotòxics, estrès nutricional derivat del clima o dels additius alimentaris dels apicultors. Recentment treballs científics independents han demostrat que els pesticides podrien ser els principals causants d’aquestes morts massives. L’exposició de les abelles i borinots als pesticides del grup dels neonicotinoides i fenilpirazols que es van començar a usar als anys 90 provoca en aquests animals una pèrdua de la capacitat d’orientació, no les mata directament però implica un augment de la seva mortalitat. Els neonicotinoides s’utilitzen a gran escala de forma generalitzada per tractar collites a tot el món. Les companyies químiques Bayer y Sygenta productores de pesticides, rebaten els arguments amb altres estudis científics pagats per la mateixa empresa, evidentment… actuant com a influents lobbys econòmics. També els grans sindicats agrícoles europeus estan en contra de la prohibició dels pesticides argumentant pèrdues econòmiques.

La pressió popular a través de campanyes de conscienciació i els estudis han provocat una normativa de la Comissió Europea a favor de prohibir a partir del juliol i durant 2 anys els pesticides neurotòxics presents en tractaments que s’apliquen al blat de moro, la colza i el gira-sol.

Les abelles viuen d’una manera molt intensa una relació de dependència amb la natura, essent-ne, per tant, un bioindicador implacable. Les abelles han acumulat durant aquests últims vint anys, excessos de tot tipus, agressions que, sumades han arribat a sobrepassar la pròpia resistència d’uns animalons tan ben preparats. Una alternativa personal per ajudar-les és consumir mel de qualitat, sustentada en una metodologia apícola nítidament ecològica, respectant el dèbil equilibri que tenen les abelles amb el seu entorn.

Els herbicides. No són un mal menor. L’Article de l’ham del Juny 2013

Aquest any estem gaudint d’una primavera ideal pel cultiu, tant de l’hort com del jardí. Les plantes creixen ufanoses i, amb elles, les herbes adventícies (les anomenades males herbes) s’escampen i es reprodueixen a velocitats de vertigen. En aquestes circumstàncies, la solució fàcil és recórrer als herbicides. Els herbicides, totals o selectius, acaben ràpidament i sense masses molèsties amb el problema (bé, únicament cal tenir la precaució de portar guants i mascareta com a protecció). Però… són realment la millor solució? Acaben amb les males herbes de forma definitiva i sense més conseqüències?

575_1282309954glifosat

La resposta a les dues preguntes és no. Tot i que són la solució més ràpida i còmode, les conseqüències del seu ús reiteratiu sobre el medi i sobre la resistència adquirida d’algunes plantes els fan totalment desaconsellables. Fa quaranta any que s’usen herbicides i això no ha significat l’extinció de les males herbes. Però en canvi, cada dia més estudis i dades empíriques demostren la seva toxicitat i inoperància a llarg termini.

Els herbicides més emprats actualment són a base de glifosat, un principi actiu que mata les plantes inhibint un enzim imprescindible, responsable de produir tres aminoàcids aromàtics essencials. Teòricament, doncs, només són tòxics per les plantes, però la realitat és que, un inhibidor així, no pot ser tan específic. El glifosat immobilitza, també, els nutrients necessaris per a mantenir la salut de les plantes i la seva resistència a les malalties, intensificant el seu estrés i reduint el rendiment dels cultius. A més, s’acaba filtrant al sòl i danyant els microorganismes, incloent els que actuen com a control biològic de patògens. La conseqüència obvia és l’augment de la virulència dels patògens del sòl i el previsible emmalaltiment del cultiu. Però la cosa no s’acaba aquí: s’ha demostrat que els pesticides a base de glifosat produeixen malformacions en embrions d’amfibis i els seus efectes alerten sobre les possibles conseqüències en humans.

Per si no fos prou, la resistència adquirida d’algunes plantes al glifosat, ha fet aparèixer al mercat un nou herbicida: el glufosinat d’amoni, més tòxic encara que el glifosat. Si el glifosat es considerava de baixa toxicitat (tot i que més tard s’ha descobert que no és així), en el cas del glufosinat d’amoni des de l’any 1996 se sap que altera la síntesi de neurotransmisors, ja que és un inhibidor d’un aminoàcid important pel sistema nerviós. Quan les plantes es tornin resistents a aquest, quin serà el següent?

Per sortir d’aquest cercle viciós, us recomanem utilitzar bàsicament els mètodes tradicionals per a treure les herbes (a mà, amb aixades o amb llaurades) i cobertures de palla, com a prevenció. I tenir paciència. La nostra salut i la del planeta depèn de les nostres bones pràctiques.