Entrades

malvado-efe4f

Com veiem les espècies exòtiques

COM VEIEM LES ESPÈCIES EXÒTIQUES?

El terme “espècie exòtica” s’utilitza per referirse a individus presents a alguns ecosistemes, que són forans, provinents d’altres biomes, els quals han arribat a casa nostra a través de l’acció humana. Ara bé, aquests individus, un cop establerts en els nostres ecosistemes poden tenir varis comportaments. Si troben el seu espai i funció a l’ecosistema sense devaluar-lo, parlem d’espècies exòtiques naturalitzades, com el Pollancre (Populus nigra) o la Geneta (Genetta genetta). En cas contrari, però, si fan baixar el valor ecològic de l’entorn, desplaçant poblacions d’espècies autòctones i eliminant serveis ecosistèmics, parlem d’espècie exòtica invasora, és el cas de la piracanta (Pyracantha coccinea) o el musclo zebra (Dreissena polymorpha).

Aquests conceptes no són nous, fa temps que se’n fa pedagogia, de fet, a l’any 2012 va sortir l’Exocat, el catàleg d’espècies exòtiques de Catalunya. Tot i això, l’educació cap a la societat que s’ha fet sobre aquesta problemàtica necessita un canvi de plantejament. Si observem els materials didàctics i divulgatius sobre espècies invasores, sovint les trobem representades com personatges malvats, fins i tot, es parla d’espècies bones i espècies dolentes. Aquesta, és una malaurada criminalització d’aquests individus que utilitzem per exculpar-nos.

malvado-efe4f

No hem d’oblidar que la degradació d’espais naturals per espècies invasores és culpa nostra, els exemplars alliberats simplement segueixen el seu cicle vital i complint els seus comportaments ecològics, en un ambient nou que no han triat aparèixer.

informe-exocat-2013

L’exocat i les invasions biològiques- article de l’ham del setembre 2016-

Les invasions biològiques constitueixen en l’actualitat una seriosa amenaça per la conservació dels ecosistemes naturals i la biodiversitat. Malgrat això, la informació sobre les espècies invasores i els seus impactes és fragmentària i dispersa a Catalunya, cosa que no permet als experts el desenvolupament d’estratègies integrals de prevenció i gestió.

Per això es fan esforços per aconseguir ajuntar aquesta informació de manera consensuada, i que pugui ser la base de plans de gestions de les invasions biològiques a Catalunya. Bàsicament es tracta d’aconseguir sistemes d’informació que siguin de fàcil accés i plens d’informació. Per això ha nascut el projecte EXOCAT: el sistema d’informació d’espècies exòtiques de Catalunya, i que es pot trobar i consultar fàcilment a internet. El projecte es va iniciar el 2008-2009 impulsat pel Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) amb la coordinacióó del CREAF (Centre de Recerca ecològica i aplicacions forestals ).

Aquesta iniciativa esta aconseguint conèixer l’estat i el risc d’invasió de Catalunya per part d’organismes exòtics a les diverses escales locals que ens puguin interessar. Està endreçant tota la informació existent per a poder-la consultar. I està proposant eines i directrius per a una eventual estratègia de gestió de les invasions biològiques. És un document tècnic però divulgatiu. Es volia fer un document divulgatiu per a tothom, que alhora fos útil pels tècnics en gestió d’espècies i d’espais. Val la pena visitar-lo i comprovar com ho han aconseguit.

Si accediu podreu saber com es produeix un procés d’invasió, trobar l’estat de les invasions per grup d’organismes, visitar el catàleg d’espècies exòtiques i comprovar amb exemples quina és l’aplicació pràctica d’una eina com l’EXOCAT. Proporciona diversa informació com ara fitxes i mapes de distribució per a les més de 1.100 espècies exòtiques identificades fins ara a Catalunya. Però cal aclarir que no totes aquestes són invasores: es calcula que només un 10% del total es podrien definir com a tal.

I si presteu atenció, podreu comprovar com les comarques gironines concentren bona part de les espècies invasores que hi ha a Catalunya. Així, dues de les principals espècies invasores fitxades pel catàleg tenen una presència molt important a les comarques gironines: el mosquit tigre i la vespa asiàtica. L’EXOCAT també recull informació d’altres espècies invasores presents a les comarques gironines i no tan conegudes com el coipú, un rosegador sud-americà que havia estat detectat a Catalunya durant la dècada dels 70, però que a partir del 2010 va iniciar un procés de colonització incipient però preocupant des del sud de França. Actualment s’ha estès per l’Alt Empordà, amb poblacions més o menys consolidades als Aiguamolls de l’Empordà, i s’han detectat exemplars al curs mitjà del riu Fluvià, a les comarques de la Garrotxa i del Pla de l’Estany.