Resultat del XXIXè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles i el riu Fluvià

● L’ànec collverd, la polla d’aigua i la fotja presenten valors similars a anys anteriors, així com els dormidors d’esplugabous i corb marí gros.
● Destacar la presència de 76 cigonyes blanques hivernants i un número relativament mitjà de gavians i gavines.
● Destaca enguany el màxim nombre d’ànecs mandarins a l’estany de Banyoles.

Banyoles, 2 de febrer de 2022

Un any més, durant el gener s’ha realitzat el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya. Aquests censos permeten tenir una estimació aproximada del total dels ocells d’una regió o d’un país, i està coordinat per diferents entitats a nivell internacional. Limnos ha estat coordinant el cens d’ocells a l’Estany de Banyoles des de 1995, essent aquesta la 29ena edició, i a l’Illa de Fares i al Fluvià des del 2001. Aquest any el cens es va realitzar diumenge 16 de gener a l’Estany de Banyoles i el dissabte 15 al riu Fluvià, tot i que, s’incorporen totes les dades entre el 10 i el 20 de gener, incloent espais com el Pla de Martís. Han participat al cens 18 persones.


Una nova edició del cens amb bastant participació que va permetre fer dos grups per censar l’Estany de Banyoles.

La tendència general del cens ha estat de valors lleugerament inferiors al 2021 de les espècies més abundants, especialment els 204 collverds, les 24 polles d’aigua, o els 124 esplugabous. Les fotges i altres espècies s’han mantingut en valors similars.
En quan a les dades destacades, podem parlar de la consolidació d’un grup de cigonyes hivernants, i d’un grup de 15 ànec mandarins hivernant, corresponent a les dues parelles reproductores a l’Estany el 2021 i la seva descendència.

Una altra singularitat han estat els quatre ànecs híbrids entre collverd i cuallarg.
Com sempre, cal fer una menció especial pels gavians i gavines, els qual s’han mantingut en valors mitjans, amb un total d’uns 880 gavians i 143 gavines. Els censos de gavians son difícils ja que presenten diversa variabilitat i mobilitat entre dies i en una mateixa nit, utilitzant també per dormir teulats de naus industrials, pel que el seu valor pot ser subestimat. De fet durant els dies de cens no es van quedar a l’estany durant la nit, essent més abundants al migdia.
També s’ha fet un cens al riu Fluvià al pas per la comarca on destaca el números del dormidor de corb marí gros i espècies singulars com l’agró blanc i el duc.

Resultat del cens d’ocells aquàtics hivernants al Fluvià. Font: LIMNOS.

Aquests censos estan organitzats per Limnos però no serien possible sense la col·laboració de tots els participants, ja que és una activitat basada totalment amb el voluntariat ambiental.

Pla de l’Estany, 2 de febrer de 2022
LIMNOS-Ecologistes de Catalunya (A. de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany)
www.limnos.org limnos@limnos.org

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *