Qui som

LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany) és una entitat ecologista sense finalitat de lucre que va néixer a finals de l’any 1987, per l’interès d’un grup de persones de Banyoles i els seus voltants preocupades per la protecció del medi ambient i disposades a treballar, sense rebre cap diner a canvi, per preservar el valuós patrimoni natural de la zona. Al cap dels anys, algunes persones han canviat, però la disposició dels membres actius de l’entitat segueix sent la mateixa.

L’associació funciona gràcies a les quotes dels socis i a algunes subvencions que rebem. Tot plegat fa possible editar la revista La Llúdriga, realitzar activitats i adquirir el material imprescindible per poder dur-ho tot endavant. Totes les persones que hi col·laboren ho fan a nivell voluntari i en la mesura de les seves possibilitats.

A més, no estem sols en la nostra tasca. Limnos és entitat membre de la Federació d’entitats ecologistes de Catalunya (EdC-Ecologistes de Catalunya) i de la Xarxa Ecologista de les Comarques Gironines. Amb tots ells podem treballar conjuntament quan els problemes afecten un territori més ampli que el comarcal.

Els nostres objectius

  • Defensar el patrimoni natural del Pla de l’Estany, un patrimoni únic i d’alt interès ecològic.
  • Donar informació i recomanacions sobre qüestions que afectin el medi ambient (des de la protecció de la natura, fins a l’ecologia casolana).
  • Denunciar totes les irregularitats possibles que puguin afectar el medi ambient de la nostra comarca per evitar la degradació que poden provocar-hi els especuladors i la gent sense consciència.

Què hem aconseguit

  • Hem promocionat la protecció dels espais naturals de la zona, promovent la inclusió de l’Estany de Banyoles al tractat Ramsar de Zones Humides d’importància internacional i la creació del Parc Natural
  • Sóm un grup de pressió davant les agressions al medi, denunciant abocaments de purins, contaminació de rius i rieres, l’especulació urbanística i de les infraestructures, les extraccions d’àrids,…
  • Mitjantçant les nostres activitats, notes de premsa, participació en mitjans de comunicació, etc. intentem sensibilitzar i fer educació ambiental.

El futur

No només ens limitarem a denunciar i a tenir cura del medi ambient sinó que la nostra voluntat és influir en la construcció d’una societat futura més justa i respectuosa amb l’entorn promovent iniciatives i projectes a favor del medi ambient demanant: la redacció del Pla Director del Pla de l’Estany, la creació del Parc Natural, la creació d’una zona d’hortes d’alt valor cultural i social a Banyoles, un pla especial dels recs per protegir-los i reconèixer el seu valor històric i social, la conservació de les activitats tradicionals de zones agrícoles de secà i les pastures de zones més humides pel seu interès paisatgístic i ecològic, la compra d’una deixalleria mòbil per la comarca, el desenvolupament de l’agricultura ecològica,…

Limnos, som tots i sense tu no som res, no som res més que el reflex de la societat del pla de l’Estany. Si t’estimes la natura, col·labora amb nosaltres, et necessitem.