• Projecte: Educació en la conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i els seus hàbitats. fase 1.
  • Any: 2013
  • Entitats: Fundació Emys i Limnos
  • Subvenció: Subvencionat pels ajuts a projectes d’educació ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

 

La tortuga d’estany (Emys orbicularis)

La tortuga d’estany és un dels rèptils propis de Catalunya, és a dir, que és una espècie autòctona.
En l’actualitat es considera una espècie en perill d’extinció, ja que en queden pocs exemplars, uns 1.000 arreu del nostre territori.

La Generalitat de Catalunya, en el decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, la considera espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. Així mateix, el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d’aprovació) considera que la seva supervivència a curt termini és poc probable.


 

El projecte

La web www.tortugadestany.org ha estat creada dins el projecte “Educació en la conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i els seus hàbitats”, que ha estat impulsat per la Fundació Emys i Limnos, i que ha comptat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu final del projecte és crear una xarxa educativa entre les entitats catalanes dedicades a la protecció de la tortuga d’estany per tal que, aprofitant sinergies, creem materials pedagògics i projectes conjunts que ens permetin assolir més visibilitat per a la problemàtica d’aquesta espècie.

Els materials que podreu consultar en aquesta pàgina web han estat creats gràcies a la col·laboració de la Fundació Catalunya- La Pedrera; el CRARC; el CRT; el Consorci de l’Estany de Banyoles; el Consorci de l’Estany d’Ivars i el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Tots els materials inclosos en la web es publiquen sota llicència Creative Commons, això és que se n’autoritza la publicació o reproducció només per a finalitats no lucratives amb el compromís de citar-ne la font i l’autoria.