El Concurs el va iniciar el Centre d’Estudis Comarcals en la primera edició dedicada al Clima. A partir de la segona edició, el CECB i Limnos van convocar el I Concurs de Fotografia de la Natura dedicat a les plantes i el paisatge vegetal, i posteriorment es van adherir al Concurs el Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona, la Facultat de Ciències de la UdG i el Museu Darder-EIE.

L’edició del 2016 està pendent de convocatòria.

Aquestes han estat les temàtiques de cada un dels concursos de fotografia de la natura celebrats fins ara:

 • 0. Fenòmens atmosfèrics 1999 (activitat complementària al Col·loqui sobre El Clima organitzat pel CECB i UdG).
 • I. Les plantes i el paisatge 2001
 • II. Fauna i ambients aquàtics 2002
 • III. El medi geològic: roques i paisatges 2003
 • IV. Home i Natura: Amics o enemics 2004
 • V. L’aigua 2005
 • VI. Els boscos 2006
 • VII. L’aire 2007
 • VIII. Contaminació i problemes ambientals 2008
 • IX. Els ambients rurals 2009
 • X. Aiguamolls i zones humides 2010
 • XI. El Cel 2011
 • XII. Natura urbana 2013
 • XIII. Flors i fruits silvestres. 2014
 • XIV. Muntanyes i turons. 2015
 • XV. Pendent de tematica i de convocatòria. 2016

Més informació disponible a la web del CECB aquí

Inscripcions al Concurs a la web del CECB aquí


Bases del Concurs de 2015

XIV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA NATURA “MUNTANYES I TURONS” 2015

El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB), Limnos (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany), la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (FC-UdG) i el Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany (MDEIE) convoquen, per a l’any 2015, el XIV Concurs de Fotografia de la Natura.

BASES:

 1. El tema del concurs en aquesta edició són les muntanyes i turons: els paisatges de muntanya i tots aquells elements que en són característics, ja siguin biològics, geològics o antropològics (activitats tradicionals).
 2. La dotació del primer premi, per a la fotografia guanyadora del concurs, és de 400 euros. A aquest premi hi optaran, en primera instància, totes les fotografies presentades. El jurat, a més, atorgarà dos premis especials de 250 euros cadascun, que es destinaran respectivament a la millor imatge obtinguda a la comarca del Pla de l’Estany i a la millor fotografia realitzada per un soci d’alguna de les entitats que organitzen el concurs o bé per una persona vinculada a la Universitat de Girona (estudiant, personal acadèmic o d’administració i serveis).
 3. La participació és lliure i gratuïta. Hi podrà participar qualsevol persona, aficionada o professional.
 4. Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies i podrà rebre, com a màxim, un premi per fotografia. Les fotografies no han d’haver estat guardonades en altres concursos.
 5. El format de les fotografies serà JPG, amb un mínim de 1500 píxels pel costat més llarg i fins a un màxim de 8 Mb.
 6. Les fotografies es podran presentar indistintament en color o blanc i negre. No s’admetran fotografies que mostrin la data, qualsevol tipus d’inscripció sobreposada o de marc. No es permet tampoc la manipulació o alteració digital de les imatges ni el muntatge fotogràfic. S’acceptaran únicament reenquadraments i ajustos bàsics que afectin a la lluminositat, el contrast, la saturació de color, la nitidesa o l’equilibri de blancs. En cas de dubte, es podrà reclamar a l’autor que aporti l’arxiu original de càmera o RAW.
 7. L’últim dia per al dipòsit dels treballs serà el 30 de maig de 2015. La inscripció i el lliurament de les fotografies s’efectuarà per internet, a través del web del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (www.cecbanyoles.cat). Per tal que el procés es consideri vàlid, caldrà seguir escrupulosament les indicacions que es donen a la pàgina web on hi ha el formulari de participació. No s’admetran còpies impreses.
 8. En el moment d’inscriure cada fotografia caldrà indicar-ne el títol, el lloc on s’ha près la imatge i la data aproximada. En cas que sigui així, s’hi haurà de fer constar explícitament que la fotografia s’ha fet al Pla de l’Estany, per tal de poder optar al premi especial corresponent. Igualment, caldrà indicar la pertanyença a alguna de les entitats organitzadores, si és el cas, per poder optar a aquest premi. Si a les imatges apareixen animals en captivitat, caldrà també indicar-ho.
 9. La presa de fotografies haurà d’estar d’acord amb el codi ètic d’AEFONA (www.aefona.org) o de SCFN (www.ichn.iec.cat/SCFotògrafsNatura.htm). No s’acceptaran, en cap cas, fotografies de nius ni de pollets.
 10. Els participants hauran de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells seran els responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals. Les entitats organitzadores podran conservar i disposar de totes les obres presentades, amb la finalitat de divulgar o finançar el concurs. Les obres premiades i finalistes podran ser reproduïdes, sempre que se citi l’autor, en cartells, catàlegs o altres tipus de publicacions recopilatòries o de promoció del concurs. En qualsevol cas, els drets d’autor de les fotografies seguiran en mans del fotògraf.
 11. Les fotografies presentades a concurs formaran part d’una exposició que es podrà visitar al Museu Darder, a Banyoles, a l’estiu de 2015, i a Girona, al vestíbul de la Facultat de Ciències (Montilivi), a la tardor del mateix any. A més, podran ser exposades també a altres llocs si es considera oportú.
 12. El jurat estarà format per representants del CECB, de Limnos, del MDEIE, de la UdG i per especialistes en ciències de la natura i fotografia, reconeguts en els seus àmbits respectius.
 13. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis. Quan aquesta decisió afecti algun premi especial, es podrà destinar la dotació econòmica a la concessió d’algun altre guardó de la temàtica del concurs (un segon o un tercer premi).
 14. El veredicte serà inapel·lable i serà donat a conèixer directament als autors guardonats i als mitjans de comunicació. Els premis es lliuraran en un acte públic que serà anunciat amb antelació, en el marc de l’exposició fotogràfica.
 15. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, inapel·lablement, pel jurat. La participació en el premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Dotació:

 • Primer premi 400 euros
 • Premi Pla de l’Estany 250 euros
 • Premi entitats 250 euros

Lliurament de fotografies: www.cecbanyoles.cat

Termini: 30 de maig de 2015

Exposició:

Banyoles: Museu Darder estiu 2015
Girona: Facultat de Ciències UdG tardor 2015