L’aigua de Banyoles, bé comunal. Article de l’ham de desembre 2010.

L’Estany de Banyoles i els estanyols són un bé comunal destinat a l’ús i aprofitament comú dels banyolins, és a dir que les seves aigües són propietat dels habitants del municipi de Banyoles, mentre que les aigües de rius i estanys de Catalunya són un bé de domini públic i estan gestionats per la Generalitat de Catalunya. Aquesta propietat, doncs, és legalment reconeguda, està inscrita al registre de la Propietat de Girona des del 1915, no pot prescriure mai, no es pot embargar i no es pot canviar per més que passin els anys.
L’escriptura pública reconeix la propietat “a l’ajuntament, particulars i persones singulars de dita vila i terme de Banyoles tant presents com absents i esdevenidors habitants i habitadors de les aigües de l’Estany anomenat de Banyoles, no només en el terme de Banyoles sinó també en el de Porqueres i també les que es troben tant a l’Estany com aquelles que surten de l’Estany que fan algunes basses dins el terme de Banyoles i el de Porqueres”. A més, s’especifica que “l’ajuntament i els seus ciutadans tant presents com absents i esdevenidors habitants i habitadors poden utilitzar lliurement aquestes aigües i que cap altre pugui utilitzar aquestes aigües sinó és l’ajuntament, particulars i singulars d’aquesta vila”. Per molt repetitiu que soni aquest redactat, està escrit així per deixar-ho ben clar.
Exactament quins límits té el bé comunal? La inscripció parla de l’estany principal, amb la carretera de circumval•lació i terres properes, i de tot el sistema lacustre que hi està connectat, és a dir, estanyols, deus superficials i subterrànies, recs de desguàs fins al lloc on s’ajunten per formar el riu Terri i terres annexes. Especifica les mides de l’Estany i fa el llistat d’un conjunt d’estanyols que també passen a ser registrats. En aquesta relació hi ha l’estanyol del Vilar, de la Cendra, Montalt, de Ca n’Ordis, del Pim-Pom i dels Burros, així com les surgències de la riera Castellana i l’estanyol del mateix nom i també altres basses menys importants i surgències que vessen les aigües a l’Estany a través de rieres.
Quina diferència hi ha entre el bé comunal i el bé patrimonial? Els bens patrimonials es poden destinar a obtenir diners per a la pròpia corporació, i en canvi els comunals són per al gaudi i ús dels veïns. La propietat té un administrador –l’ajuntament-, però per ser utilitzada i compartida pels seus habitants. Els habitants de Banyoles tenen el dret de participar de tots els aprofitaments comunals que es facin de l’Estany, tot i que és possible que parts concretes del bé comunal siguin objecte de lloguer o cessió d’ús a particulars, com és el cas de les pesqueres.
Així doncs, l’ajuntament té el dret de gestionar l’Estany i de fer de policia del mateix en favor dels ciutadans de Banyoles. Darrere la definició de bé comunal hi ha uns aspectes legals molt complicats que encara ara generen moltes discrepàncies per poder saber qui té determinades competències a les aigües de la zona de l’Estany. D’entrada semblaria que el bé comunal afecta les deus superficials o deus subterrànies (les que surten per sota l’Estany) de caire natural. Però, i si es fa un pou artificial com per exemple el de Lió i les aigües que hi sorgeixen? Qui en té dret d’ús? Si l’ajuntament fa una concessió a una empresa, ¿què hauria de ser prioritari, vetllar perquè els banyolins tinguin un bon servei i l’aigua a un preu assequible, o que l’ajuntament cobri uns canons per obtenir un benefici econòmic? Així doncs quan s’hagin d’aplicar les Directives Marcs de l’Aigua determinades per la Unió Europea, que obliguen, entre d’altres coses, a vigilar la qualitat de l’aigua de l’Estany, això ho haurà de fer l’Ajuntament de Banyoles, quan a la resta de Catalunya ho farà la Generalitat? Pot l’ajuntament fer-se responsable amb l’augment de normatives i legislació actual de la gestió de les aigües de l’Estany? Molts dubtes i aspectes punyents que ningú vol tractar. Fora bo, com a propietaris que en som, interessar-nos pel que es fa amb la nostra aigua, no us sembla?

En mans de qui deixem la gestió de l’aigua potable del bé comunal del’Estany de Banyoles ??

Dimarts a 2/4 a de 8, tal com s’havia informat, hi hagué una primera trobada –convocada per ICV- per analitzar el què pot significar l’avantprojecte aprovat a l’ajuntament de Banyoles en un Ple extraordinari per part de l’equip de govern (CiU i Plataforma-PSC) i amb els vots en contra d’ICV i ERC, respecte a la creació d’una empresa mixta (capital privat amb un 80% de les accions i municipal 25%) per al servei d’aigua potable amb drets fins el 2060.

Considerant que l’Estany de Banyoles i les seves aigües són propietat comunal del poble de Banyoles i per tant els ciutadans els seus reals propietaris, dit acord lesiona i no té en compte:

·        el dret dels ciutadans a determinar-ne les condicions i decidir sobre què i com utilitzar la seva propietat

·        que tal com explicita el conveni pot arribar a trencar l’equilibri ecològic de tota la conca lacustre

·        que hipoteca el futur de tots els nous governs municipals que en el futur tinguin la responsabilitat de governar la ciutat

·        que comportarà un important increment del rebut de l’aigua i on l’ajuntament ja no hi tindràs dret a decidir aquest import

·        que no és més que una acció empresarial que cerca incrementar beneficis (el control dels recursos energètics i alimentaris són essencials) i que pot comportar que a la llarga o a mig termini el control d’aquesta empresa vagi a mans de monopolis externs a la ciutat.

·        no es dóna cap entrada ni representació als consumidors (en aquest cas propietaris) en cap òrgan de gestió i control.

·         queda clar que al darrera hi ha forts interessos econòmics: uns per reduir el dèficit pressupostari actual de l’Ajuntament sense tenir en compte el que aquest fet comportarà pel futur i, per altra banda l’ocasió de negoci que hi veuen empreses i banca.

Aquest avantprojecte serà aprovat definitivament en el Ple del 27 d’aquest mes a no ser que s’actuï de manera immediata. Les al·legacions a aquest acord previ poden presentar-se fins el 23 de desembre.  Davant la urgència de prendre posicionaments i actuacions davant aquest acord ahir es va constituir la “Plataforma ciutadana per la defensa dels drets a la propietat de l’Estany de Banyoles”  convocant-se la primera reunió  de dita Plataforma per demà a 2/4 de 8 a l’Alberg de la Joventut de Banyoles.

Avui a 2/4 de 8 es convoca una nova trobada a l’Alberg de Joventut de Banyoles convidant a partits polítics, entitats, associacions,… i a tothom que a títol personal hi vulgui ser present. L’objectiu serà el de planificar i organitzar la resposta ciutadana que es consideri més adient.

Considerant la importància d’aquesta reunió forà bo mirar de ser-hi presents representat a entitats o a títol individual i escampar aquesta informació a totes aquelles persones que creieu els pot interessar i poden estar conscienciades davant aquest afer.

Podeu consultar el web: http://aiguadebanyoles.wordpress.com/

Dimarts a 2/4 a de 8, tal com s’havia informat, hi hagué una primera trobada –convocada per ICV- per analitzar el què pot significar l’avantprojecte aprovat a l’ajuntament de Banyoles en un Ple extraordinari per part de l’equip de govern (CiU i Plataforma-PSC) i amb els vots en contra d’ICV i ERC, respecte a la creació d’una empresa mixta (capital privat amb un 80% de les accions i municipal 25%) per al servei d’aigua potable amb drets fins el 2060.

Considerant que l’Estany de Banyoles i les seves aigües són propietat comunal del poble de Banyoles i per tant els ciutadans els seus reals propietaris, dit acord lesiona i no té en compte:
·        el dret dels ciutadans a determinar-ne les condicions i decidir sobre què i com utilitzar la seva propietat
·        que tal com explicita el conveni pot arribar a trencar l’equilibri ecològic de tota la conca lacustre
·        que hipoteca el futur de tots els nous governs municipals que en el futur tinguin la responsabilitat de governar la ciutat
·        que comportarà un important increment del rebut de l’aigua i on l’ajuntament ja no hi tindràs dret a decidir aquest import
·        que no és més que una acció empresarial que cerca incrementar beneficis (el control dels recursos energètics i alimentaris són essencials) i que pot comportar que a la llarga o a mig termini el control d’aquesta empresa vagi a mans de monopolis externs a la ciutat.
·        no es dóna cap entrada ni representació als consumidors (en aquest cas propietaris) en cap òrgan de gestió i control.
·         queda clar que al darrera hi ha forts interessos econòmics: uns per reduir el dèficit pressupostari actual de l’Ajuntament sense tenir en compte el que aquest fet comportarà pel futur i, per altra banda l’ocasió de negoci que hi veuen empreses i banca.

Aquest avantprojecte serà aprovat definitivament en el Ple del 27 d’aquest mes a no ser que s’actuï de manera immediata. Les al·legacions a aquest acord previ poden presentar-se fins el 23 de desembre.  Davant la urgència de prendre posicionaments i actuacions davant aquest acord ahir es va constituir la “Plataforma ciutadana per la defensa dels drets a la propietat de l’Estany de Banyoles”  convocant-se la primera reunió  de dita Plataforma per demà a 2/4 de 8 a l’Alberg de la Joventut de Banyoles.

Avui a 2/4 de 8 es convoca una nova trobada a l’Alberg de Joventut de Banyoles convidant a partits polítics, entitats, associacions,… i a tothom que a títol personal hi vulgui ser present. L’objectiu serà el de planificar i organitzar la resposta ciutadana que es consideri més adient.

Considerant la importància d’aquesta reunió forà bo mirar de ser-hi presents representat a entitats o a títol individual i escampar aquesta informació a totes aquelles persones que creieu els pot interessar i poden estar conscienciades davant aquest afer.

Podeu consultar el web: http://aiguadebanyoles.wordpress.com/

Recullen firmes per demanar que el Museu Darder torni a obrir entre setmana

Diverses entitats signen un manifest a partir del qual es recolliran firmes de suport per demanar que el Museu Darder.Espai d’Interpretació de l’Estany obri de nou les portes entre setmana. També manifesten la necessitat d’un major compromís municipal en el desenvolupament de polítiques de conservació de promoció del patrimoni cultural i natural de la ciutat de Banyoles.


El manifest es presenta davant la decisió de l’ajuntament de Banyoles de no obrir les portes del Museu Darder entre setmana en aplicació del seu pla de sanejament econòmic. Els promotors del manifest  expressen el seu rebuig unànime a aquesta decisió i en demanen de nou l’obertura justificada pel valor sentimental, cultural, històric i turístic del Museu. Els efectes socioculturals dels museus es mesuren en termes d’educació, promouen el creixement del nivell cultural, entretenen la gent, són font de lleure i punts de trobada per al diàleg fomentant l’harmonia i la integració social. És per aquesta raó que una ciutat com Banyoles, capital de la comarca del Pla de l’Estany, no es pot permetre el luxe de tenir tancat un Museu d’un valor històric, cultural i social com el Museu Darder. No cal oblidar tampoc el valor sentimental, que té i ha tingut el Museu Darder, pel que ha significat per moltes generacions de banyolins i gent d’arreu que havien visitat l’antic Museu i s’havien endut en el record aquelles olors i aquelles visions que el feien tan especial. Gairebé 100 anys d’història d’un Museu, que ha viscut inundacions, polèmiques, i una flamant renovació el 2007 que el posava a punt per a encarar els nous reptes del futur, més modern i més adaptat als nous temps, mesures que no han impedit el seu tancament a la primera oportunitat en que hi han hagut dificultats.

És del tot necessari per a Banyoles i en general per a la comarca del Pla de l’Estany que els Museus siguin dinàmics i emprenedors, ja que farà que siguin part de l’engranatge que mou l’economia de la comarca i sigui font de desenvolupament social.

Les entitats que inicialment hi donen suport son: Limnos, Astrobanyoles, Mesa Cívica per la Llengua del Pla de l’Estany, Projecte Sonora, Aprimmat, AAVV de Vilert i Centenys i Plataforma Vall de Miànigues. A partir d’avui es farà l’inici de la recollida de firmes. Per sol·licitar una còpia del manifest i el full de recollida de firmes es pot contactar amb Limnos (limnos@limnos.org).

Banyoles, 16 de novembre de 2010

Resultats del concurs d’identificació d’ocells del Dia Mundial dels Ocells del 2010

Un total de 16 persones han participat en el concurs d’identificació d’ocells organitzat per Limnos, el Museu Darder i el Consorci de l’Estany en motiu del Dia Mundial dels Ocells  (4 d’octubre de 2010).

Els guanyadors del concurs han estat la Montse Grabalosa de Manlleu en el nivell fàcil, i Gerard Funosas de Banyoles en el difícil. El concurs es tractava d’identificar cinc ocells naturalitzats exposats al Museu Darder durant 15 dies, i hi havia dos nivells, un de fàcil i un de difícil. 6 participants van encertar els 5 ocells fàcils i es va celebrar un sorteig per decidir qui rebia el premi. Pel que fa al nivell difícil cap persona les va identificar les 5, i dues persones van saber-ne 4, entre els quals també es va celebrar un sorteig. Als dos guanyadors se’ls farà entrega d’un petit regal consistent en llibres i material de la botiga del Museu Darder. Amb aquest concurs es vol fomentar el coneixement de la natura, així com apropar a la gent al Museu Darder.

Limnos reclama una major vigilància ambiental a l’Estany de Banyoles

Limnos lamenta l’accident d’una màquina giratòria que es va produir el 14 d octubre a l’Estany de Banyoles, i que va ocasionar una petita fuita de gasoil. Limnos a la vegada demana que es prenguin totes les mesures necessàries per reduir l’impacte ambiental d’aquest succés. Així mateix aprofita per reclamar un major control ambiental per part de totes les administracions competents (Generalitat, Consorcis, Ajuntaments,…) a l’Estany i aplaudeix l’actuació dels bombers, amb l’adopció ràpida de mesures per retenir el gasoil, que van evitar un mal major.

Tanmateix considera que aquest fet hauria d’obligar a tenir una major cura amb les actuacions que es desenvolupen a l’Estany de Banyoles, especialment quan hi ha el més mínim risc de contaminar les aigües, ja que això pot tenir greus efectes sobre la vegetació i fauna que habita a l’Estany, sobre els recs de desguàs que reguen les hortes i especialment també sobre l’aigua de consum de Banyoles. Per això a part de reforçar el control sobre les actuacions, caldria disposar d’un protocol d’emergència que coordini els agents que han d’actuar (Ajuntament, bombers, Agents Rurals, Mossos d’Escuadra, Agència Catalana de l’Aigua…) quan es produeixi una eventualitat d’aquest tipus.

Dia mundial dels Ocells de l’any 2010 a l’Estany

El passat 2 d’octubre es va celebrar el dia mundial dels ocells a l’Estany amb una intervenció del programa de voluntariat de LIMNOS on vam participar una trentena de persones del matí van participar en un taller d’anellament científic d’ocells, un taller de construcció de caixes niu i un taller de creació de menjadores especialment destinat als més petits.Les activitats s’han anat fent al llarg de tot el matí. Totes elles han estat activitats aptes per a un públic familiar i per a gent amb ganes de fer bricolatge i treballar amb les mans per a preparar algunes de les properes actuacions de voluntariat. L’activitat d’anellament científic ha facilitat el coneixement d’una tècnica utilitzada pel coneixement dels ocells i que ha permès tenir ben a prop dels assistents l’avifauna de l’Estany. El taller de construcció de caixes niu ha servit per a tenir preparades una vintena de caixes niu per a ser instal•lades la propera primavera. I el taller de creació de menjadores ha servit per a conèixer les possibilitats que els diferents models ofereixen per a facilitar alimentació i per a disposar de punts d’observació per a començar a familiaritzar-se amb les espècies d’ocells més abundants . Fins el proper 17 d’octubre hi haurà l’oportunitat de participar en el concurs “… i aquest ocell quin és?”. Basat en la identificació dels ocells que estaran senyalitzats i exposats a l’Espai Darder del Museu Darder. S’han preparat dos nivells del concurs, un de bàsic i un de nivell mitjà, per a permetre la màxima participació. Hi haurà premi pels guanyadors de cadascuna d’aquestes categories.

Catalunya a la cua de la conservació de la biodiversitat

Coincidint que aquest dissabte era 22 de maig i es va celebrar el dia internacional de la biodiversitat, la Federació d’ Ecologistes de Catalunya-EdC, de la qual Limnos es membre, fa arribar a l’opinió publica i al Govern de la Generalitat el següent comunicat:

L’any 2010 era la fita adoptada en els acords del Consell europeu de Göteborg el 2001, per aturar la pèrdua de diversitat biològica a la Unió Europea. Però la nostra realitat és que a Catalunya segueix augmentant la pèrdua de biodiversitat, tot i ser l’element mes important del patrimoni natural.

Catalunya ha passat d’ésser un referent en la conservació del medi ambient a situar-se en la part baixa del rànking, tant a nivell estatal com Europeu. A més, és una de les comunitats que mes queixes ha rebut des de la Unió Europea per vulneració de la política ambiental i comunitària.

1- Catalunya es l’única de les grans comunitats autònomes que encara no té aprovades normatives bàsiques per la conservació de la seva biodiversitat com:

  • Una llei de biodiversitat.
  • L’estratègia de conservació de la biodiversitat.
  • Un pla director de corredors biològics
  • Els catàlegs de fauna i flora en perill d’extinció
  • Els plans de recuperació d’espècies en perill d’extinció: per espècies com l’ós, les espècies d’aus estèpiques i altres com peixos d’aigües continentals i marines……

2- Ser l’única nacionalitat de l’estat en què s’ha extingit una espècie.
La manca de gestió responsable del espai natural de la timoneda d’Alfés va comportar l’extinció de l’Alosa Becuda, l’any 2006, i malgrat la gravetat d„aquest fet la Generalitat va autoritzar al 2009 unes maniobres militars a l’espai natural, ZEPA i xarxa Natura 2000 de la timoneda d’Alfés, i manté operatiu l’aeròdrom d’Alfés tot i que ja ha entrat en funcionament l’aeroport de Alguaire.

3- L’habitat més amenaçat a Catalunya és l’estepari
El 40% de les espècies d’ocells catalogades com amenaçades a Catalunya són espècies estepàries. És l’hàbitat –i el grup faunístic- més amenaçat actualment a Catalunya. Manca de planificació i de gestió per part del Departament de Medi Ambient, amb obres com el canal del Segarra Garrigues.
Altres espècies d’aus estèpiques en perill d’extinció com la Trenca (Lanius minor) ja ha desaparegut de l’Alt Empordà, el segon nucli català on a més del Sègria era present. Ara per ara tant sols resten tres parelles reproductores, la major població peninsular.

4- Catalunya és la comunitat que menys inverteix en espais naturals
Menys d’una cinquena part dels espais protegits (un 18%) té un pla de gestió aprovat i només un de cada quatre (un 24%) disposa d’un òrgan gestor encarregat del seu funcionament. A més, en un 20% d’aquests espais protegits ha empitjorat el seu grau de conservació des que es va decretar la seva protecció.
Els parcs naturals catalans reben una inversió de 15,29 euros per hectàrea a l’any, de manera que Catalunya només supera en aquest aspecte Extremadura. Com a d’altres exemples: Madrid (128 euros per hectàrea i any) i Canàries (117 euros) són les comunitats que poden ofereixen millors resultats en aquest llistat.
Aquestes xifres encara podrien resultar més desfavorables per al Govern català si es comptabilitzessin per separat les inversions que porten a terme la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Així, si es tenen en compte només els parcs de la Generalitat, Catalunya ocuparia l’última posició (7,43 euros per hectàrea. Aquestes dades provenen de l’informe de ICHN del 2008, lamentablement vigent.

5- La costa catalana és la mes amenaçada
Quant a les nostres costes (incloent-hi com a tals les del mar, rius, llacs i embassaments), la nova Llei de Biodiversitat i Patrimoni natural no presenta cap novetat que pugui impedir l’actual procés d’artificialització del litoral amb mal anomenats “Camins de ronda” i altres estructures que després resultaran molt difícils de mantenir i es deterioraran ràpidament, i que comprometen l’equilibri dels ecosistemes costaners i la qualitat turística del litoral català, el qual sense aquestes platges i boscos naturals passarà a poder descriure’s com un “litoral degradat”. Tot dependrà de la política del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Des d’aquí els donem una idea que potser xoca massa a la mentalitat dels polítics i els tècnics: en alguns indrets, el millor que es pot fer és no fer res, o quasi res.
Catalunya, amb 547 quilòmetres de costa, és la comunitat autònoma amb més litoral urbanitzat. El 46,5% del litoral català es troba ja urbanitzat, el major percentatge de la costa espanyola.

6- Estat lamentable dels nostres rius.
Els nostres rius es troben molt malmesos i alterats, tot i que el 25% dels vertebrats al món pertanyen a les zones humides continentals. Això provoca que més del 50 % dels seus cursos no puguin complir l’exigència de la Directiva Marc de l’Aigua del 2015, que exigeix tenir un bon estat ecològic als rius. No ho compleixen per les següents causes:
Manca de cabals ecològics de manteniment.
Repressaments abusius sense connectivitat
Reintroducció d’espècies de peixos al·lòctones que malmeten la nostra fauna íctica.
Cal prohibir la introducció d’espècies piscícoles al·lòctones.
Els cursos mitjos i baixos del nostres principals rius com la Muga, el Segre, el Ter o el Llobregat tenen mes del 60% de les espècies de peixos exòtiques.

7- Infraestructures que malmeten la biodiversitat
A Catalunya s’han construït multitud d’infraestructures i altres estan en projecte. Totes elles desplanificades ambientalment, aquestes infraestructures suposen verdaderes barreres que fragmenten el territori i impossibiliten la natural interconectivitat biològica. Tot això és producte de la passivitat del departament de Medi Ambient que encara a hores d’ara no ha aprovat normatives essencials de connectivitat, afavorint el descontrol territorial.

8- No integrar el manteniment de la biodiversitat transversalment en totes les polítiques.
Connectivitat, fragmentació, illes de natura, ambientalització de les ajudes agràries… tot són conceptes dels quals en sentim a parlar sovint. La realitat és que el model de desenvolupament que ha permès la pèrdua de biodiversitat continua utilitzant la biodiversitat com a element folklòric, sense qüestionar-se que els recursos són limitats, ni que la progressiva degradació de la biodiversitat és símptoma de pèrdua de qualitat dels nostres ecosistemes, però també del benestar humà. Tot plegat, mostres evidents que cal canviar de model, que no calen polítiques sectorials específiques per la protecció de la biodiversitat, sinó plena integració transversal de l’ambientalització de totes les polítiques sectorials.

Per tot això
Demanem al Govern de la Generalitat:

  • Que es doti dels instruments legislatius necessaris per a la conservació efectiva de la biodiversitat, amb l’aprovació urgent de la Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural i de l’Estratègia per a la Conservació Biodiversitat.
  • Es doti d’un pressupost per la conservació de la biodiversitat suficient de l’ordre del 3% dels pressupostos.
  • Que es faciliti la participació social de les entitats ecologistes de forma real i decisòria.

Exposició dels X anys de Concurs de Fotografia de la Natura i Bases pel concurs del 2010

El Museu Darder acull un recull de les fotografies guanyadores dels X anys de Concurs de Fotografia de la Natura. Les fotografies estaran exposades del 9 de febrer al 7 de març de 2009 al Museu Darder.Espai d’Interpretació de l’Estany. L’exposició recull més de 50 fotografies guanyadores en les diferents categories, primer premi, especial Pla de l’Estany, especial temàtic, especial joves i especial UdG, de cada una de les 10 edicions del Concurs de Fotografia, que va iniciar el Centre d’Estudis Comarcals en la primera edició dedicada al Clima. A partir de la segona edició, el CECB i Limnos van convocar el I Concurs de Fotografia de la Natura dedicat a les plantes i el paisatge vegetal, i posteriorment es van adherir al Concurs el Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona, la Facultat de Ciències de la UdG i el Museu Darder-EIE. Les diferents convocatòries s’han dedicat a :

-.       Fenòmens atmosfèrics                          1999

(activitat complementària al Col·loqui sobre El Clima organitzat pel CECB i UdG).

I.       Les plantes i el paisatge                         2001

II.      Fauna i ambients aquàtics                      2002

III.     El medi geològic: roques i paisatges                  2003

IV.      Home i Natura: Amics o enemics             2004

V.       L’aigua                                               2005

VI.      Els boscos                                           2006

VII.     L’aire                                                 2007

VIII.    Contaminació i problemes ambientals       2008

IX.      Els ambients rurals                               2009

Horaris
De dimarts a dissabte de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7
Diumenges de 2/4 d’11 a 2. Entrada Gratuïta

També s’han presentat les bases per al Xè Concurs de Fotografia de la Natura amb el tema: Aiguamolls i Zones Humides. El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Limnos, la Universitat de Girona i el Museu Darder.EIE amb la col·laboració del Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona convoquen el X Concurs de Fotografia de la Natura per l’any 2010. Són 5 premis a la millor fotografia, premi temàtic, Pla de l’Estany, UdG i jove, i les fotografies s’han de presentar del 4 al 22 de maig. Podeu trobar més informació a l?Agenda i a l’apartat del Concurs de Fotografia del web www.limnos.org.