Limnos accepta el projecte de la carretera de circumval·lació de l’Estany però reclama mesures concretes per pacificar-ne el trànsit


Després que el Departament de Territori i Sostenibilitat hagi aprovat la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte de condicionament de la carretera de circumval·lació de l’Estany,  Limnos insta a la Diputació de Girona a redactar el projecte definitiu en el que, a més d’incorporar les mesures correctores determinades en aquest estudi, es concreti de manera més clara com es farà per pacificar el trànsit al vial de circulació, que passarà de 6 a 5 metres.

El model de mobilitat que proposa el projecte de condicionament de la carretera de circumval·lació de la Diputació no és el que defensa Limnos, que continua apostant per una via d’un sol carril i d’un sol sentit i d’ús exclusivament veïnal -a més dels serveis urbans i les emergències- que permeti alliberar la meitat de la calçada com a via verda. Reconeixem que el projecte (que reduirà el vial de circulació de 6 a 5 metres i crearà una via verda de 2,5 metres al costat) suposarà una millora notable respecte a la situació actual, que comporta el domini absolut dels vehicles motoritzats i un elevat risc per a les persones que passegen o van en bicicleta, però cal recordar que la solució adoptada suposa augmentar lleugerament (prop d’1 metre d’ample) la superfície d’ocupació total sobre sòls d’elevat valor ambiental o agrícola, una situació que s’hagués evitat amb la nostra aposta.

D’altra banda, si aquest projecte no va acompanyat de mesures que permetin reduir el trànsit i disminuir-ne la velocitat, es poden produir problemes de seguretat viària i no es millorarà de manera ostensible la situació ambiental de l’entorn de l’Estany. Algunes d’aquestes mesures ja queden apuntades en el projecte inicial i en l’estudi d’impacte ambiental però caldria definir-les de manera més clara, amb la col·laboració dels ajuntaments de Porqueres i Banyoles, que seran els receptors de la nova carretera. En aquest sentit seria un error posposar aquestes actuacions un cop s’hagi inaugurat i traspassat la nova carretera, ja que el trànsit de pas que caldria eliminar ja s’haurà acostumat a passar-hi.

Per Limnos aquestes mesures haurien de ser:

-Prohibició de pas de vehicles pesants i autobusos (a excepció del bus escolar)

-Limitació de velocitat a 30 quilòmetres per hora

-Bandes rugoses al llarg de la carretera

-Senyalització clara i visible en la que s’indiqui que la via és d’ús veïnal i no d’ús habitual, incorporant elements de mobiliari urbà dissuasoris com barreres semiaixecades o semàfors.

 

Limnos, Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany

19 de desembre de 2011

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.