El declivi energètic i altres reptes de futur- Article de l’ham Abril 2012-

Aquest mes ens volem referir al llibre de Carles Riba Romeva, enginyer i director del Centre de Disseny d’Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya: Recursos energètics i crisi, La fi de 200 anys irrepetibles. Es tracta d’un treball molt interessant, al marge del discurs mediàtic predominant, perquè cerca conèixer i comprendre amb profunditat les grans tendències i conseqüències de l’ús de l’energia, els recursos naturals i l’evolució de la població a escala mundial, amb l’objectiu de que es puguin idear polítiques alternatives i serioses. Per fer-ho realitza una anàlisi del recursos energètics i la població mundial, partint de la informació de les grans agències de l’energia i altres organismes (EIA-govEUA, IEA-OCDE, FAO-NU, IEAE-NU, WEC), prenent intervals de temps amplis i donant prioritat a les mesures físiques per sobre de les monetàries, subjectes aquestes darreres a fluctuacions que distorsionen en certa manera la percepció de la realitat.

Resumidament, alguns dels resultats i conclusions destacades de l’estudi són:

L’evolució del consum d’energia: Hi ha hagut una tendència a incrementar-se el consum mundial de l’energia (72,23% entre 1980-2008, de les quals les renovables guanyen només el 0,55%). Lligat amb l’augment de població, el consum per càpita es manté pràcticament constant i la desigualtat regional en aquests termes és palesa: tradicionalment a més consum més grau de desenvolupament.

Les reserves de combustibles d’energies no renovables (petroli, gas natural, carbó i urani): S’insinuen els límits de l’energia fòssil. Encara en queda més de la meitat, però amb els ritmes actuals de consum i creixement es preveu un exhauriment en 50 anys. Sembla que el petroli seria el primer en exhaurir-se i això provocaria un “efecte dominó” donat que es precipitaria la durada dels demés recursos. Al petroli li seguiria el gas natural, més tard l’urani i finalment el carbó. També cal destacar la mala distribució regional d’aquestes reserves.

Les energies renovables (eòlica, fotovoltaica o biocarburants): Si bé és cert que s’han desenvolupat a ritmes molt ràpids en el últims anys la seva aportació a escala mundial és quasi irrellevant davant l’increment de les demés fonts, especialment el gas natural i el carbó. L’any 2008 representa 1/200 sobre l’energia primària consumida al món. A més d’aquesta una gran part és la biomassa tradicional (llenya del bosc, carbó vegetal, restes de cultius i residus d’animals), que erròniament s’ha classificat com a combustibles renovables i residus, quan correspon a l’única font d’energia de què disposen el 39% de la humanitat, en països poc desenvolupats d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, i l’energia hidroelèctrica.

No obstant, haurien de ser les energies que ens sostinguin en el futur i tenen la capacitat de fer-ho, tanmateix no en disposarem en la mateixa mesura que les energies fòssils, podent suposar de retruc una millora en els valors de les societats desenvolupades. També estan molt més repartides en el territori i requereixen una aportació humana més important i una gestió més local i autònoma.

Propostes de futur: Front el declivi energètic imminent i la crisi climàtica, cal un canvi de paradigma de desenvolupament. Per fer-ho, no es pot seguir fomentant el consum indiscriminat, ja que sense el suport d’una energia abundant i barata, és insostenible.

Per Europa que es troba a la cua de reserves de recursos no renovables (poc més del 25% de la mitjana mundial) es proposa adquirir lideratge en el decreixement energètic: proposant noves estructures energètiques sostenibles (l’eficiència energètica no resulta vàlida) adaptades a consums decreixents de manera que les altres regions que la segueixen puguin seguir camins anàlegs. El llibre es pot descarregar gratuïtament a: http://is.upc.edu/publicacions/llibres.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *