El Biocarbó una alternativa de present. L’article de l’ham. Octubre 2012.

A Catalunya des ja fa molts anys s’ha anat produint un procés gradual d’abandonament progressiu de l’activitat agrícola i ramadera tradicional. Aquest fet es dóna bàsicament per la baixa rendibilitat econòmica de les explotacions, una orografia desfavorable i la manca de relleu generacional, entre altres. A més, tampoc es troba rendibilitat a l’explotació forestal, pel que els boscos queden en desús. L’abandonament d’aquestes activitats comporta unes conseqüències per la natura i per nosaltres, com és l’elevat risc d’incendis forestals, i la disminució d’espais oberts que ajuden a augmentar la biodiversitat dels ecosistemes.

Una eina que s’està començant a implementar és l’anomentat biocarbó, que no és res més que un tipus de carbó vegetal produït per ser enterrat, enriquir el sòl i evitar que el diòxid de carboni (CO2) marxi a l’atmosfera. Per obtenir-lo, però, fa falta un forn on es pugui fer el procés de piròlisi, és a dir, que es cremi sense oxigen. La producció de carbó vegetal és una tècnica que ja utilitzaven antigament els carboners als boscos catalans per produir un carbó que després utilitzarien per cuinar i escalfar-se.

El carbonet obtingut durant el procés es barreja amb el sòl agrícola perquè li aporta propietats físiques i biològiques que el fan més ric. S’ha comprovat que millora la retenció de nutrients i potencia la disponibilitat d’aigua de les plantes. El biocarbó és un sòlid estable i molt ric en carboni, i es pot emprar per segrestar carboni en el sòl durant segles, i potser mil·lennis. És per aquesta raó que els darrers anys és objecte d’un gran interès a diverses regions del món. Aquesta possibilitat d’emmagatzemar carboni el fa un instrument atractiu per la lluita contra del canvi climàtic, i s’estan obrint moltes vies de finançament per, d’alguna manera, capturar del diòxid de carboni de l’atmosfera, fixar-lo en forma sòlida, i així reduir els efectes dels gasos responsables del canvi climàtic.

Una prova d’aquest procés és el que s’ha dut a terme fa uns mesos a la nostra comarca, concretament a Porqueres, durant una prova pilot pionera a Catalunya. En aquest projecte s’han processat més de 20 tones de restes forestals del municipi i se n’ha obtingut aproximadament unes 3 tones de biocarbó. L’estudi deixa fora de tot dubte que el sistema és molt beneficiós per al medi ambient, però remarca que cal millorar la tècnica  perquè el producte resultant sigui més competitiu i, en conseqüència, rendible.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.