Comunicat de premsa sobre l’avinguda a la val d’Aran i els Pirineus

Davant de les opinions del Síndic de la val d’Aran, Carlos Barrera referit a les causes de les avingudes a la Val d’Aran especialment del riu Garona, Ipcena EdC manifesta el següent:

1er- Que l’avinguda i crescuda d’aquests dos últims dies cal catalogar-d’una avinguda ordinaria d’un cicle d’avingudes mitja 10-25 anys que no hauria d’haver comportat d’anys excepcionals fora dels propis per aquests tipus de fenòmens. Resulta comprensible que en un període hivernal intens i llarg, en quant a la innivació especialment a la val d’Aran al tenir un clima atlàntic, seguint d’un període de pluges continuades, pogués produir un augment del cabal del principal riu la Garona, tant per la saturació del sòl com per les pluges i l’accentuació del desglaç de la neu.

El síndic de la vall d’Aran, amaga les causes humanes que han afavorit els d’anys de l’avinguda i dóna com a responsable principal a la brutícia de les lleres i l‘ excessiva protecció del bosc de ribera de les administracions hidràuliques, exigint la facilitat en la intervenció de les administracions del territori en la neteja de les lleres.

La verdadera causa que en bona part a possibilitat que es poguessin produir els d’anys en aquesta avinguda ha estat degut a la construcció i ocupació de les franges fluvials de la Garona amb diferents infraestructures i construccions com són: murs, carreteres, edificis, entre altres que han reduït notablement la franja dels 100 metres de zona de policia d’aigües i de domini públic hidràulic. Provocant un constrenyiment de la llera que ha fet impossible el desguàs del cabal per l’efecte barrera de les esmentades obres.

Els boscos de ribera amb la seva franja lateral suficientment conservada ajuden a reduir els efectes per l’energia de l’aigua a les zones subjacents de la ribera, cultius i altres. En atenuar i reduint la velocitat i la sinergia de la massa d’aigua, protegint alhora els valors en les riberes dels rius.

Les entitats ecologistes estarem vigilant perquè els rius i les seves franges de protecció de ribera tant la zona de domini públic hidràulic com les zones de policia es respectin i en el cas concret de la val d’Aran demanarem a la CHE que realitzi la delimitació de les zones de DPH, recollit al RDPH afí de que es pugui actuar contra les actuacions de construcció que s’han fet en aquestes zones de protecció. Afí de que es corregeixin per evitar d’anys majors que els passats, a la val d’Aran en particular i als pirineus en general.

Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.