Com fer una bona gestió forestal i com recuperar una zona després d’un incendi. L’article de l’ham. Setembre 2012.

Els focs que porten afectant durant tot l’estiu a les comarques gironines fan que ens plantegem que hi ha algun problema, probablement una mala gestió forestal per part nostra. És cert que els grans incendis que es van donar a Catalunya a finals del segle XX van servir de punt de partida per impulsar noves estratègies de prevenció i extinció d’incendis com el programa FOC VERD, el desenvolupament de les agrupacions de defensa forestal (ADFs), la creació  dels grups de recolzament d’actuacions forestals (GRAF) al cos de bombers i fins i tot van esperonar la creació d’un centre de recerca en ecologia forestal, el CREAF.

Però aquestes mesures de prevenció i extinció dels incendis no ens són de molt servei, si continuem fent la mateixa silvicultura de sempre. Actualment els nostres boscos són sobretot masses d’arbres joves (és a dir, arbres baixos, amb una gran proporció de branquillons i fulles), són boscos molt densos (és a dir, amb una forta competència per l’aigua i, per tant, amb arbres més aviat secs), i que sovint compten amb un sotabosc molt desenvolupat. Això assegura una continuïtat molt alta entre l’estrat arbustiu i l’estrat arbori, el que vol dir que, quan un foc comença al sotabosc (com gairebé tots), li és molt fàcil propagar-se tant en horitzontal com en vertical, i segons les condicions meteorològiques pot agafar unes dimensions que escapen totalment al control dels efectius d’extinció.

A més, cal tenir en compte que els models de canvi climàtic i canvi global preveuen un augment de les temperatures i un descens de les precipitacions, pel que si anem camí d’una disminució en els recursos hídrics el que hauríem de fer és reduir la densitat d’arbres en els nostres boscos.

Abans de fer-ho, ens caldrà detectar on és més vulnerable el territori i decidir quines hauran de ser les actuacions prioritàries, quins boscos voldrem mantenir com són ara, quins espais caldrà obrir (recuperar conreus, zones ermes) i quins altres connectar per assegurar que les funcions ecosistèmiques se segueixen complint de la manera més òptima. Finalment ens caldrà també, de manera urgent en un context de greu crisi econòmica com l’actual, definir un model de finançament i distribució dels ajuts per fer possible aquesta gestió, que garanteixi un ús eficient dels recursos públics invertits, promovent entre altres l’associacionisme entre propietaris i una gestió col·legiada dels boscos.

A banda del que caldria fer per tal de gestionar correctament els espais forestals que tenim a les nostres comarques, cal recordar que s’han d’intentar recuperar en bona part els boscos que s’han perdut durant l’estiu degut als incendis. Aquesta tasca pot semblar senzilla, però si continuem fent la mateixa gestió que s’ha fet fins ara i no tenim en compte una sèrie de mesures, la recuperació d’aquestes zones probablement no tingui èxit. A continuació s’exposen un seguit de mesures que caldria tenir en compte per tal de recuperar els boscos després d’un incendi:

–         No repoblar entre 12 i 24 mesos després de l’incendi, ja que el sòl s’ha de regenerar abans de dur a terme qualsevol intervenció per part dels humans.

–         Reforestar sense utilitzar maquinària per tal de conservar el banc de llavors edàfic, repoblar amb plantes autòctones i només fer-ho si és realment necessari, ja que en la majoria de zones el medi es pot auto-reforestar sense la nostra ajuda.

–         Protegir de l’erosió, per exemple de les pluges torrencials. El que es pot fer és aplicar algun substrat orgànic com compost. Aquesta mesura pot ser útil en zones on el sòl hagi quedat en molt males condicions i on ni tan sols una reforestació podria ser un èxit.

–         Consultar a professionals. Cal diagnosticar per poder decidir que és el millor en cada cas, i en cada zona afectada. De vegades és millor deixar que la natura es recuperi per si sola, però qualsevol decisió s’ha de basar en un diagnòstic.

Per més informació:  http://www.iaeden.cat/  i http://blog.creaf.cat/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.