Entrades

Limnos valora positivament que es posi a debat la protecció de l’Estany

  • L’entitat mostra satisfacció per la notícia apareguda després d’una trobada entre la Directora General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya i representants Polítics de Banyoles i Porqueres.

El dijous 2 d’octubre al matí es va celebrar una trobada a l’ajuntament de Banyoles entre na Marta Subirà, Directora General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, els alcaldes de Banyoles i Porqueres, representants dels diferents grups polítics de la ciutat i el director del Consorci de l’Estany, per a parlar sobre la figura de protecció de la conca lacustre de l’Estany de Banyoles.

1. Tram de Gayolà a Llinàs-Padró_1

A la trobada es va acordar que durant l’any 2015 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya planificarà i executarà un procés de participació ciutadana e informació sobre la protecció ambiental de la conca lacustre de l’Estany de Banyoles. Aquest procés pretén captar el parer de tots els possibles sectors implicats, en la línia de la moció aprovada per unanimitat al març de 2014 a l’Ajuntament de Banyoles, i que es va fer arribar a altres municipis implicats, i donant compliment a la Resolució 740/X del Parlament de Catalunya, del passat 16 de juliol de 2014, també aprovada per unanimitat de tots els grups polítics presents, sobre la protecció especial del parc natural de la conca lacustre de Banyoles, i que recollia el següent: “el Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar un procés de consulta amb els ajuntaments de l’estany de Banyoles i la seva conca lacustre, amb la participació dels ciutadans i les entitats vinculades al territori, per tal d’iniciar el procés de declaració d’una figura o figures de protecció especial adequades a les característiques de l’àmbit, com a pas previ o complementari de protecció mentre no se’n produeixi la declaració definitiva de parc natural”.

L’objectiu d’aquesta iniciativa serà decidir quina figura de protecció definitiva genera consens per a ser aplicada i quina delimitació de l’espai a protegir serà considerada.

Des de Limnos mostrem la nostra satisfacció per aquest acord i ens comprometem a implicar-nos activament en el procés participatiu que en resulti. Considerem que és fonamental recollir l’opinió dels ciutadans i ciutadanes, i de les entitats vinculades al territori, per saber l’acceptació de les diferents alternatives possibles, tot recordant que la demanda d’una major protecció de la conca lacustre de l’Estany de Banyoles ve també avalada pels singulars valors hidrogeològics i ecològics del llac més gran de Catalunya.

Limnos reclama més dedicació a la conservació i manteniment de l’Estany

  • L’entitat en una carta al soci fa una valoració de la temporada d’estiu, criticant la manca de vigilants de l’Estany, i la continuïtat de problemes repetitius de cada any com la presència de pescadors en zones prohibides, acampades, bretolades, deixalles a l’entorn de passeres o camins i miradors abandonats sense gestió de la vegetació.
  • També alerten sobre l’augment de la pressió de les activitats humanes a l’Estany com les estassades de vegetació al front d’estany, la nova via Brava o la pèrdua d’un tros de camí inclòs al bé comunal en favor del Club Natació.
  • La declaració d’un Parc Natural o una figura de protecció major podria ser una resposta a aquests problemes, l’espai manté gran part dels seus valors singulars.

Un any més l’estassada de la vegetació al front d’estany, entre dues pesqueres prop dels Banys Vells, ha provocat la desaparició del balcar i el joncar que creixia a la zona i que formaven un bon hàbitat per a la nidificació d’ocells aquàtics interessants com la fotja, el balquer o la polla d’aigua, que enguany no hi han criat. Una gestió més acurada, estassant només una part ocasionalment, en podria ser una millor gestió.

Un any més seguim lamentablement sense vigilants a l’Estany, i amb un augment de les activitats i del turisme, que tot i ser bastant respectuós amb l’entorn, i efectuar pressió sobretot a la part urbana, també deixa petjada en forma de deixalles en passeres i miradors, tendes acampades a la riba de Porqueres, pesca en zones prohibides o persones intentant entrar embarcacions a l’Estany. Limnos ha detectat la pesca il·legal de crancs i peixos a la riera de Can Morgat aquest estiu. Les retallades en el manteniment de l’entorn de l’estany també es noten en l’estat de l’entorn, de miradors, deixalles i sovint excessiva vegetació. Es produeix la paradoxa que al final som els ecologistes que demanem que es desbrossi la vegetació per a poder utilitzar correctament camins o miradors. És denunciable la insuficient dedicació per a la cura, vigilància i manteniment de l’entorn, un espai que rep milers de visitants cada any i que acaba generant una imatge excessivament humanitzada i degradada del paisatge.

A favor de l’espai, ens hem de felicitar de les bones dades del seguiment de rastres de llúdriga, s’ha tornat a fotografiar dues vegades a la zona de Can Morgat, i de la cria de 4 polls de la parella de cigonya que cria a La Puda. Gràcies als camps de treball per a joves s’ha pogut també censar nius d’oreneta cuablanca, detectar ratpenats d’aigua, capturar crancs de riu americans, i valorar com a molt positiva l’ocupació de les caixes niu d’ocells col·locades per Limnos. Una mostra més que malgrat tot, la fauna i la flora lluiten per a mantenir les seves poblacions.

Finalment, una menció apart es mereix la gestió del bé comunal i de les activitats a l’Estany, sense oblidar que seguim sense prou informació sobre l’estat de la qualitat i quantitat d’aigua de l’estany, una reclamació que s’ha de posar urgentment sobre la taula. Sense informació i per decret s’ha instaurat una via brava per a l’entrenament de la natació a l’estany, per al gaudi de triatletes i nedadors, i sense cap compensació per als propietaris de l’aigua o per l’Estany. Una ocupació més per a l’Estany, més pressió i menys espai per a la natura. També el nou acord entre l’Ajuntament de Banyoles i el Club Natació ha acabat amb un tros d’estany més cedit al Club que perdem els ciutadans de carrer, una tanca més gran i més alta, unes contraprestacions a la ciutat ridícules, i una presa de pèl al bé comunal. Limnos seguirà vetllant com cada any per a la conservació d’un dels espais naturals més singulars de Catalunya.

Limnos al programa “Hem de Parlar” de Banyoles TV per parlar del Parc Natural

Els membres de Limnos Juanjo Butron i carles Feo participen del programa Hem de Parlar PGM 18 Temporada 2 de Televisió de Banyoles, el 12/03/2014.

Tema: la Generalitat descarta el parc natural de l’Estany com a mínim fins al 2018. Limnos parla sobre el Parc natural de l’Estany de Banyoles a televisió.

Convidats: Carles Feo i Juanjo Butrón, de l’associació Limnos.