Entrades

Comunicat de premsa sobre l’avinguda a la val d’Aran i els Pirineus

Davant de les opinions del Síndic de la val d’Aran, Carlos Barrera referit a les causes de les avingudes a la Val d’Aran especialment del riu Garona, Ipcena EdC manifesta el següent:

1er- Que l’avinguda i crescuda d’aquests dos últims dies cal catalogar-d’una avinguda ordinaria d’un cicle d’avingudes mitja 10-25 anys que no hauria d’haver comportat d’anys excepcionals fora dels propis per aquests tipus de fenòmens. Resulta comprensible que en un període hivernal intens i llarg, en quant a la innivació especialment a la val d’Aran al tenir un clima atlàntic, seguint d’un període de pluges continuades, pogués produir un augment del cabal del principal riu la Garona, tant per la saturació del sòl com per les pluges i l’accentuació del desglaç de la neu.

El síndic de la vall d’Aran, amaga les causes humanes que han afavorit els d’anys de l’avinguda i dóna com a responsable principal a la brutícia de les lleres i l‘ excessiva protecció del bosc de ribera de les administracions hidràuliques, exigint la facilitat en la intervenció de les administracions del territori en la neteja de les lleres.

La verdadera causa que en bona part a possibilitat que es poguessin produir els d’anys en aquesta avinguda ha estat degut a la construcció i ocupació de les franges fluvials de la Garona amb diferents infraestructures i construccions com són: murs, carreteres, edificis, entre altres que han reduït notablement la franja dels 100 metres de zona de policia d’aigües i de domini públic hidràulic. Provocant un constrenyiment de la llera que ha fet impossible el desguàs del cabal per l’efecte barrera de les esmentades obres.

Els boscos de ribera amb la seva franja lateral suficientment conservada ajuden a reduir els efectes per l’energia de l’aigua a les zones subjacents de la ribera, cultius i altres. En atenuar i reduint la velocitat i la sinergia de la massa d’aigua, protegint alhora els valors en les riberes dels rius.

Les entitats ecologistes estarem vigilant perquè els rius i les seves franges de protecció de ribera tant la zona de domini públic hidràulic com les zones de policia es respectin i en el cas concret de la val d’Aran demanarem a la CHE que realitzi la delimitació de les zones de DPH, recollit al RDPH afí de que es pugui actuar contra les actuacions de construcció que s’han fet en aquestes zones de protecció. Afí de que es corregeixin per evitar d’anys majors que els passats, a la val d’Aran en particular i als pirineus en general.

Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural

Segones trobades ecologistes “Qui escolta els ecologistes?”

10 de novembre de 2012

Aquest dissabte s’ha celebrat una jornada per l’enfortiment del tercer sector ambiental de Catalunya, organitzat per a la Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC), l’ANG (Naturalistes de Girona), el CEPA (Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius), l’IAEDEN i LIMNOS. Hi han participat i compartit la seva experiència moltes entitats ecologistes i de defensa del territori, entre les quals la nostra.

Limnos ha fet una presentació i ha coordinat una de les taules de debat.

La trobada es va celebrar el 10 de novembre, de 9.30h-14h al Centre Cívic Ter de Girona.

La Llei de Residus i Sòls Contaminats, una llei poc ambiciosa

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Malgrat ser una llei de mínims que ha desaprofitat l’oportunitat històrica d’avançar cap a un model de gestió preventiva dels recursos i dels residus, obre tímidament les portes a la implantació dels Sistemes de Dipòsit d’envasos de begudes.

Des de la Fundació Prevenció de Residus i la Federació Ecologistes de Catalunya lamentem que el redactat final d’aquesta Llei no apliqui mesures suficients per a invertir les tendències de creixement dels residus, ni per augmentar la quantitat i qualitat de la recuperació de les diferents fraccions dels residus i especialment els residus orgànics. La Llei no desplega els mecanismes necessaris per aturar de forma efectiva l’augment dels residus que finalment van a parar als tractaments finalistes de residus (abocadors i incineradores).

La qual cosa dificulta el camí cap a l’Estratègia Residu Zero, adoptada a moltes ciutats i regions del món, i que està arrelant a diversos ajuntaments i consells comarcals, empreses, universitats, institucions de Catalunya.

Si bé la Llei és poc ambiciosa, presenta alguns aspectes positius, tals com la responsabilitat ampliada del productor en relació al disseny de productes minimitzant els seus impactes ambientals al llarg de tot el seu cicle de vida, la compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en el sector dels residus, o la creació d’un centre d’investigació sobre prevenció i gestió de residus. D’altra banda, encara que de forma tímida, la Llei obre les portes a la implantació dels Sistemes de Dipòsit per a envasos de begudes, la qual cosa és un èxit tenint en compte les pressions exercides des dels sectors que actualment gestionen els residus d’envasos, la seva fabricació i comercialització.

Les entitats ecologistes de Catalunya en contra de la Llei Omnibús de la Generalitat


Entitats convocants: SEO/BirdLife, EdC (federació Ecologistes de Catalunya), IPCENA, ADENC, DEPANA, IAEDEN, GREENPEACE, Ecologistes en Acció de Catalunya, GdT, CEPA i Alternativa Verda-ONG.

El matí, 8 de juny de 2011, les entitats ecologistes i conservacionistes convocants,  han presentat davant els mitjans de comunicació la seva posició enfront l’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, de 26 de maig de 2011, sotmesa a informació pública al DOGC 5891, de 1 de juny de 2011.

D’aquest posicionament comú en destaquem:

1.- La nostra oposició a l’avantprojecte, per la qual cosa demanem abans que res la seva retirada immediata.

2.- La manca de transparència i de participació, i l’esperit antidemocràtic del procediment d’elaboració i tramitació d’aquest avantprojecte del qual cap de les entitats havia estat informada prèviament de la seva elaboració, ni consultada, tot i que afecta a 22 normatives ambientals i que les diverses entitats hem tingut múltiples contactes amb representants del nou Govern.

3.- La vulneració directa de legislació internacional, europea i estatal en diverses de les seves propostes de modificació. Diverses de les modificacions presentades vulneren normativa de rang superior, com les modificacions proposades, per citar alguns exemples, a: la Llei 9/95 de regulació d’accés motoritzat al medi natural; la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de cap de Creus; el text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril; a la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

4.- La pèrdua de sensibilitat ambiental de tot aquest avantprojecte, pèrdua de sensibilitat que ja va ser constatada amb la desaparició del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

5.- El retorn a models fracassats que posen en greu compromís de futur l’estat de benestar, ambiental, social i futur energètic.

6.- Les propostes de modificació, molt preocupants, davant aspectes de greus conseqüències com l’avaluació d’impacte ambiental, els residus, l’aigua, etc.

7.- Finalment assenyalar que l’avantprojecte no presenta cap justificació tècnica, econòmica o científica que motivi o demostri el benefici de l’aprovació de cap de les modificacions presentades.

Per tot això les entitats convocants hem presentat de forma conjunta el nostre rebuig a l’avantprojecte i anunciem que, a més de  presentar al·legacions, estudiarem la denúncia davant la CE d’aquells aspectes que vulnerin la legislació europea.

SEO/BirdLife, EdC (federació Ecologistes de Catalunya), IPCENA, ADENC, DEPANA, IAEDEN, GREENPEACE, Ecologistes en Acció de Catalunya, GdT, CEPA i Alternativa Verda-ONG.

Barcelona, 8 de juny de 2011