LIMNOS i l’ANG s’oposen a l’ampliació d’una granja de porcs a Cornellà del Terri

L’Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany (LIMNOS) i l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) han presentat al·legacions a l’autorització ambiental d’una activitat d’explotació ramadera al municipi de Cornellà del Terri. Les dues entitats ecologistes s’oposen a l’ampliació de les granges existents fins que no hi hagi una disminució de la quantitat de nitrogen dels aqüífers subterranis, especialment en aquelles zones designades com a vulnerables per als nitrats.

purins
En data 10 de març de 2014, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6578) anunciava la sol·licitud d’autorització ambiental de l’activitat d’explotació destinada a la cria intensiva de porcs d’engreix, promoguda per Puig Gifreu, SCP, al terme municipal de Cornellà del Terri (exp. G1CS130182). El projecte presentat preveu una ampliació de fins a 6.374 caps de bestiar porcí i un augment de la carrega ramadera nitrogenada en més de 5.000 kg N/Any, arribant en el total d’un any a 33.884 Kg.N/Any.

Per a les dues entitats ecologistes aquesta proposta implicarà un excés de la producció de purins, i malgrat que s’acredita en tot moment la documentació legal posen en dubte la capacitat de traslladar el volum de purins produït. A més a més, recorden que sovint s’utilitzen les mateixes finques per a l’abocament de diferents explotacions agràries el que implica un excés de purins i la conseqüent contaminació del aqüífers.
En aquest sentit, les dues organitzacions s’oposen a l’ampliació de les granges de porcs, i reclamen una moratòria en l’ampliació de les granges existents fins que no hi hagi una disminució de la quantitat de nitrogen dels aqüífers subterranis, especialment en aquelles zones designades com a vulnerables per als nitrats com és el municipi de Cornellà del Terri.

Tant LIMNOS com l’ANG al llarg de la seva història han presentat denúncies per abocaments il·legals de purins. Els ecologistes recorden que existeix un elevat risc de contaminació dels aqüífers i dels freàtics superficials que drenen cap a la conca del riu Terri, ja que la zona es troba a menys de 150 metres del Torrent de Marmanya, a 650 metres del Revardit i a 755 metres del riu Terri. També destaquen que en aquest sector hi viuen poblacions d’espècies interessants i protegides per la directiva hàbitats de la Unió Europea (Directiva 92/43/CEE) com el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la nàiade allargada (Unio mancus) o el blauet (Alcedo atthis) que podrien quedar afectades en casos d’abocaments accidentals.

Finalment, consideren que la granja i la seva ampliació incompleix un seguit de normes urbanístiques, com el tancament d’un camí públic, superar el 20% d’ocupació de la parcel·la, estar a menys de 25 metres d’un camí públic i no respectar una distància mínima de 1.000 metres respecte d’altres explotacions de bestiar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *